ระบบประกาศผลและปริ้นเกียรติบัตรออนไลน์

ในการแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 (Pre-ONET Science Test 2017)
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา
ขอให้มีความสุขสวัสดิ์ ความเจริญ และประสบผลสำเร็จสืบไป

ค้นหา / พิมพ์เกียรติบัตร "นักเรียนที่เข้าแข่งขัน"